Duyurular

KompEGE 2013

Değerli Katılımcılar,

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından çok disiplinli bir çalışmanın ürünü olarak düzenlenen II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu 07-09 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası-Pine Bay Resort Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

Açılış törenine Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süheyda ATALAY, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜDEN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN, TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dursun ÇİÇEK katılmışlardır.

Kongreye Olgun Çelik A.Ş., Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzeltaş, Tetra Teknolojik Sistemler, Uniteks ve Bornova Belediyesi sponsor olarak destek vermişlerdir.

Farklı üniversite ve sanayi kuruluşlarından yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda 64 sözlü sunum ve 27 poster sunumla bir önceki katılıma oranla % 26’lık bir artış olmuştur.

Davetli konuşmacı olarak İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜDEN “Kompozitlerin Yüksek Hız Deformasyon Davranışları”, Sabancı Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf MENCELOĞLU ise “Aşağıdan Yukarı Yöntemiyle Nanokompozitler” konusunda yaptıkları sunumlarıyla kongremize katkıda bulunmuşlardır.

“Ülkemizde Kompozit Üretim Sanayinin Durumu ve Üniversite Sanayi İşbirliği Örnekleri” konusunda düzenlenen panel; İYTE Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin TANOĞLU, Olgun Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet KANBOLAT, Norm Civata Ar-Ge Yöneticisi Umut İNCE, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürü Namık KILIÇ ve Ford Otosan Gebze Engineering Center Sorumlu Mühendislik Yöneticisi Sait İlker YILMAZ’ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Şube Müdürü A. Murat YILDIZ, Norm Civata Ar-Ge Yöneticisi Umut İNCE, Olgun Çelik Ar-Ge Müdürü Görkem ÖZÇELİK’in katılımı ile gerçekleşen tematik sohbet toplantılarında gerek sanayiden gerek akademik katılımcılarımızla Bakanlığın proje destekleri konusunda karşılıklı görüşmeler yapılmış ve projeler planlanmıştır.

Kongrede katılımcılarımızın kongre konusundaki görüşlerini almak ve değerlendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz anket sonuçlarına göre;

  • Sempozyumun yeri ve uygunluğu konusunda % 70 oranında başarılı, % 24 oranında yeterli % 6 oranında geliştirilmesi gerekir sonucu alınmıştır.
  • Sempozyum tarihinin uygunluğu konusunda % 47 oranında başarılı, % 35 oranında yeterli ve % 18 oranında geliştirilmesi gerekir sonucu alınmıştır.
  • Organizasyonunun yeterliliği konusunda % 71 başarılı, % 26 yeterli ve % 3 oranında geliştirilmesi gerekir sonucu alınmıştır.
  • Katılımcıların II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu ile ilgili olumlu görüş ve önerileri sempozyumun bu doğrultuda amacına ulaştığının bir göstergesidir.

    Kongreye katılan tüm katılımcılarımıza, Düzenleme Kurulu'na ve görevlilere teşekkür ederiz.